Rektron AB

Rektron är ett mjukvaruföretag som utvecklar och säljer systemlösningar och tjänster för kvalitetssäkring och produktionsuppföljning. Företaget erbjuder lösningar för såväl tillverkningsindustri som tjänsteproduktion. Både standardprodukter och kundspecifika lösningar erbjuds.

Rektrons egenutvecklade produkter för kvalitetsmätning har funnits på marknaden sedan 1980-talet och används dagligen av Sveriges mest välrenommerade industriföretag. Produktportföljen idag erbjuder många verktyg för att arbeta metodiskt och effektivt enligt Six Sigma och Lean Production. De huvudsakliga tillämpningarna är att visualisera processer, kvalitetsnivåer och trender, kartlägga process- och maskinduglighet, styra processer utifrån pålitligt underlag, samt kontrollera och dokumentera kvalitet i produktion.

Med hjälp av Rektrons produkter och tjänster ges företag bättre förutsättningar för ekonomisk tillväxt och konkurrenskraft genom säkrare leveranser, höjd effektivitet, minskat bortfall och minskade produktavvikelser. Kvalitetsbristkostnader som inte sällan uppgår till 30% av en produkts totala omsättning.

Industrikunderna finns främst bland tillverkande företag inom industrierna verkstad, fordon, förpackning och medicin. Från mindre verkstäder till de ledande industrikoncernerna. För tjänstesektorn finns en lösning riktad mot främst städföretag. Rektrons starkaste marknad är Skandinavien, men ett flertal system finns globalt.

Mellan Rektron och ett antal internationella industriföretag och koncerner finns avtal för långsiktiga samarbeten. Rektrons produkter lämpar sig väl för storskalig expansion, både inom och utom Sverige, och produkterna finns i ett flertal språkalternativ för verksamhetsnära operationer.

Produkter och tjänster

Systemlösningar 
Visualisering av processer
Kvalitetskontroll och processtyrning
Övervakning och analys
Mätdatainsamling
Dokumentation och spårbarhet
Stöd för metoder och arbetssätt
Tjänster 
Implementeringsprojekt
Systemintegration
Utbildning och handledning
Kundsupport
Licens- och serviceavtal
Produktutveckling och anpassningar

Styrelse

Jan Rivière Henriques
Jan Rivière Henriques
Ordförande och ägare

Jan har 15 års erfarenhet från flera ledande positioner inom Ericsson-koncernen, bland annat 4 år som logistikchef för VP Customer Services i USA. Han var VD och sverigechef för ICL/Fujitsu i 4 år. Jan sitter i ett flertal styrelser som ledamot och styrelseordförande.

Carina Hammarlund
Carina Hammarlund
Medlem och ägare

Carina har över 20 års erfarenhet av internationell försäljning. Hon arbetade i 10 år som affärsområdeschef med ansvar för EMEA inom Enterprise Application Integration och E-business Solutions hos ICL och HP.

 
Simon Nathanson
Simon Nathanson
Ledamot och ägare

Simon har de senaste 25 åren varit ledare och chef inom främst finans och IT. Han var VD och koncernchef i börsnoterade Neonet AB och innan dess VD för Räntebörsen, Stockholmsbörsen samt OM Stockholm AB. Simon har stor erfarenhet av styrelsearbete i både små och stora bolag.

Love Florgård
Love Florgård
VD och ägare

Love har mer än 20 års erfarenhet av systemutveckling inom industriella tillämpningsområden. Under 15 år har han arbetat med att leda utveckling av produkter och kundspeficika systemlösningar samt implementering av processkritiska IT-system.