Pentaho

Rektron AB erbjuder konsulttjänster kring analysplattformen Pentaho. Som OEM-partner levererar vi också systemlösningar med Pentaho som en av hörnstenarna.

Pentaho är en mycket omfattande plattform för systemintegration och visuell analys. Pentaho används för att skapa kunskap och insikter ur data, oavsett var data hämtas ifrån och vem som är mottagaren.

Vad Pentaho erbjuder

De huvudsakliga områden som Pentaho erbjuder systemstöd för är:

 • Big Data - Använd Hadoop och NoSQL för att hantera mycket stora datamängder
 • Data Integration - Transformera, förädla och blanda data från olika källor
 • Embedded Analytics - Konstruera enkelt vyer och rapporter med de inbyggda analysverktygen
 • Business Analytics - Dra fördel av er data för att ta välgrundade beslut

Läs mer om Pentaho på www.pentaho.com.

Vad Rektron erbjuder

Rektrons Pentaho-experter kan bistå er med att:

 • Fastställa vilket värde Pentaho kan erbjuda er organisation
 • Vara rådgivande i hur ni bäst använder Pentaho för att kostnadseffektivt uppnå era mål
 • Konstruera och designa dashboards, vyer, analyser och rapporter
 • Konstruera kuber, data warehouses och data marts
 • Programmera transformationer, rensning och integration av data
 • Bygga Pentaho-baserade systemlösningar åt er enligt er kravspecifikation
 • I allmänhet stötta er i ert arbete med OLAP, Data Integration och Business Intelligence

Kontakta oss gärna och berätta om era utmaningar.

Kontakt

Telefon: 08-29 56 50

E-post: sales@rektron.se

Besöksadress: Hemvärnsgatan 11, 171 54 Solna