Utbildning

Rektrons utbildningar ger deltagarna förutsättningarna för att kunna arbeta effektivt med Rektrons system för kvalitetssäkring. De ger också en god grund i metodik och teori inom respektive område.

Utbildning Rektron Super User (1 dag)

Vi erbjuder nu våra avtalskunder en avancerad utbildning, SQC Super User. Denna endagsutbildning ger deltagarna färdigheter att själva hantera mindre uppgraderingar och installationer samt att optimalt utnyttja programmet. Genom att gå denna utbildning och få SQC Super User-kompetens på ert företag blir ni mindre beroende av extern konsultation och får ett optimalt utnyttjande av era SQC-programvaror.

Innehåll

Översiktlig agenda med exempel på innehåll.

Systemöversikt och installation
 • Vad systemet Rektron SQC innehåller. Applikationer, databaser och moduler.
 • Systemets utveckling och framtid
 • Ansluta nya datorer till systemet. Utföra enklare underhåll av installationen på servern.
 • Hur data lagras i systemet. Databashunderhåll, uppgradering och backup.
Anslutning av mätutrustning
 • Handmätdon, vågar, höjdmätare, profilprojektorer. Hjälpmedel som fotpedal och trådlös överföring.
 • Fixturmätning med lägesindikation, avancerade mätutrustningar
 • Automatisk inläsning från CMM och andra mätmaskiner. Loggning av sensorer och produktionsmaskiner.
Mätberedning
 • Beredning av artikel- och måttspecifikation. Tillgängliga datafält och deras syften.
 • Produktionsorder, batcher och artikelrevision
 • Toleranssättning, styrgränser och statistiska beräkningar. Formler för inläsning och beräkningar.
Effektiva arbetssätt
 • Enkla och säkra sätt att utföra vardagliga uppgifter
 • Hjälpmedel för olika mätmetoder och arbetssätt, korta ner vägarna genom systemet
Uppföljning
 • Annoteringar för spårbarhet, filtrering av mätdata.
 • Visualisering och rapporter. Loggning av avvikelser.
Systeminställningar
 • Genomgång av vanliga tilläggsmoduler som GR&R/MSA, mätinstruktioner, mätvärdesannotering, m.m

Information

Avgift 11900 kr per deltagare exkl moms
Plats Rektrons utbildningslokal i  Småland
Tid 1 dag
Ingår Fika, lunch, utbildningsmaterial
Antal deltagare 5-10

Utbildning FMEA - Feleffektsanalys

FMEA-analys är ett metodiskt och effektivt sätt att i stället för att vänta på att problem och dess konsekvenser uppstår, förutse och värdera risker för att kunna vidta motåtgärder innan oönskade händelser inträffar. Analysmetodiken nyttjas exempelvis i samband med nyanskaffning och vid säkerhets- och riskanalyser. Utbildningen genomförs under en dag.

Innehåll

 • Syfte och fördelar med FMEA
 • FMEA-metodiken, tillvägagångssätt
 • Använding av datorprogram för att effektivisera FMEA-arbetet
 • Visualisering av risktal och prioriterade åtgärder
 • Teori och praktiska övningar i tillämpningen av förbättringsverktyg
 • Hur resultatet vidmakthålls över tid med styrplaner

Information

Avgift 6 900 kr per deltagare exkl moms
Plats Rektrons utbildningslokal
Tid 1 dag
Ingår Fika, lunch, utbildningsmaterial
Antal deltagare 8

Utbildning Cpk - Duglighet och SPS

Utbildningen skapar en samsyn hos de berörda medarbetarna för värdet av duglighetsarbetet. Den praktiska delen av utbildningen hjälper kursdeltagarna att använda ett enkelt och användarvänligt verktyg som visualiserar dugligheten hos processer och maskiner.

Innehåll

 • Teoretisk genomgång om Cpk, duglighet och statistisk processtyrning
 • Process- och maskinduglighet
 • Tillämpning av statistik processtyrning med hjälp av Rektron-systemet
 • Kvalitetsuppföljning
 • Öppen diskussion med exempel

Information

Avgift 5 900 kr per deltagare exkl moms
Plats Rektrons utbildningslokal
Tid 1 dag
Ingår Fika, lunch, utbildningsmaterial
Antal deltagare 8